Två närvårdare till äldreomsorgen i Pargas - Pargas stad

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

Vi söker två närvårdare för intensifierad hemvård och hemförlovningsteamet i Pargas stad.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete som sker hemma hos klienten. Arbetet omfattar utöver primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till klienter som inte har anhöriga som kan hjälpa och som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Eftersom verksamheten växer söker vi nu närvårdare till ett team som ger klienterna intensifierad hemvård i enlighet med ett nytt koncept. Samma team ansvarar även för hemförlovningen, bedömningen och rehabiliteringen av nya klienter inom hemvården.
Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötarna arbetar som stöd för närvårdarna i hemvårdens team och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper mångsidigt. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/hemvard
https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/hemforlovningsteamet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården.
Tilläggsinformation: under tiden 19-30.7 teamledare, ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen, tfn 040 488 5566, och under tiden 9-13.8 servicechef Krista Hyytiäinen, tfn 040 141 7394.
Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar senast 13.8.2021 kl 12.00 via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 372295 . Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Hemvård

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb