Två närvårdare till hemvården - Raseborg stad

Raseborgs stad anställer två närvårdare till hemvården (Karis).

Du yrkeskunniga närvårdare som letar efter nya utmaningar, gillar omväxlande arbetsuppgifter och att utveckla din yrkeskunskap samt trivs inom äldreomsorgen - välkommen till hemvården!

Raseborgs stad erbjuder heltidsanställning för två närvårdare i Karis hemvård. Vi har som målsättning att erbjuda kvalitativ, rehabiliterande vård och ge klienten chansen att bo hemma så länge de vill. Dina uppgifter som närvårdare är att ge helhetsmässig vård, omvårdnad och sjukvård för äldre, funktionshindrade och långtidssjuka i deras eget hem. Vi betjänar våra klienter på deras modersmål, vilket oftast är svenska. Du stöder klienternas funktionsförmåga så att klienter kan bo hemma ända till livets slutskede. Till närvårdarens arbetsuppgifter hör upprätthållandet av vårdplaner, sårvård, blodprovstagning, ge injektioner samt samarbete med klienter, anhöriga och olika parter inom vården. Du får egna ansvarsområden så du utvecklas professionellt på ett mångsidigt sätt. Du skall kunna bemöta klienten individuellt och respektera deras önskemål. Raseborg är ett brett område och därför kräver arbetet körkort samt egen bil.

För att lyckas i arbetet bör du:
- ha närvårdarutbildning
- vara ansvarstagande och ha förmåga till självständigt arbete
- ha kunskaper inom rehabiliterande äldreomsorg
- ha körkort och möjlighet att använda egen bil
- ha goda kunskaper i finska och svenska språket

Vi uppskattar:
- arbetserfarenhet inom åldringsvård
- positiv inställning
- förmåga att lära sig nya saker

Vi erbjuder dig:
- ett betydelsefullt arbete i ett bra team
- mångsidiga arbetsuppgifter
- möjlighet att utveckla din yrkeskunskap genom skolning
- stöd av förmannen och teamet

Vi jobbar i treskiftesarbete, arbetstid 114h 45min / 3 veckor. Anställningen är i kraft tillsvidare och har en prövotid på sex (6) månader. Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Behörighetsvillkor enligt lagstiftning (272/2005, 8 §) om yrkesutbildad personal inom socialvården.

Raseborgs stad tillämpar vaccinationskrav för personalen enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Dessutom kräver vi uppdaterad läkemedelskunskap (LOP avklarad).

Välkommen till vårt glada gäng!

Mera information ges av områdesansvarig Annica Anderbom, tfn 019 289 3488, vardagar kl. 7-15.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 332469. Ansökningstiden går ut 27.1.2021 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av områdesansvarig Annica Anderbom, tfn 019 289 3488, vardagar kl. 7-15.

Äldreservice
Adress: Raseborg, 10611 Raasepori

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun