test
Työhönvalmentaja - Oulun kaupunki

Business Oulun Työllisyyspalvelut hakee

TYÖHÖNVALMENTAJAA

Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO-hankkeeseen ajalle 1.1.-31.12.2022.

Valtakunnallisen työkykyohjelman päätavoitteena on lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Työkykyohjelman tarkoituksena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisen edistämiseen.

Työkykyohjelman osahanke Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO-hankkeen tavoitteena on saavuttaa monialainen ja integroitu toimintamalli, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut sekä palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Hankkeessa kehitetään ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tukemiseksi. Palveluintegraatiomalli luodaan yhdessä hyvinvointi-, työllisyys, 3. sektorin, TE-palveluiden, Kelan, työnantajien ja asiakkaiden kanssa.

PALO kohderyhminä ovat osatyökykyiset, joita saattavat olla esim. kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, pitkäaikaissairaat ja pitkäaikaistyöttömät, nuoret, ikääntyvät, vammaiset ja maahanmuuttajataustaiset sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet henkilöt.

BusinessOulu Työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja Oulun alueen työttömille työnhakijoille sekä työnantajille, jotka tarvitsevat työvoimaa. Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO-hanke on Työkykyohjelman osahanke, jonka tavoitteena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. PALO-hanke toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kanssa. Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019-2023.
PALO -hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus, jonka avulla edistetään osatyökykyisten työllistymistä.

Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluvat laatukriteerihin perustuvan tuetun työhönvalmennuksen piltointi asiakastyössä sekä tuetun työhönvalmennuksen juurruttaminen alueelle yhdessä työllisyyttä edistävien verkostojen kanssa. Työhönvalmentaja osallistuu tarpeen mukaan hankkeessa toteuttaviin tapahtumiin ja koulutusten järjestämiseen. Työhönvalmentajalla on mahdollisuus osallistua hankkeen suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotutkinto esimerkiksi sosiaali-, terveys-kasvatus- ja kaupallisilta aloilta tai koulutus humanistiselta ja filosofiselta alalta. Lisäksi edellytetään muuta työkokemuksen kautta hankittua ammattitaitoa ja osaamista sekä kokemusta erilaisten työllisyyttä edistävien palveluiden toteuttamisesta ja alueen työnantajaverkostojen tuntemista.

Työhönvalmentajan tehtävässä edellytetään valmennuksellista ja jalkautuvaa työotetta, sekä hyviä vuorovaikutus- ja tietoteknisiä taitoja sekä kykyä viedä asiakkaiden tilanteita eteenpäin monialaisissa verkostoissa.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja mukavan työyhteisön tuen, monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamista työkyvyn tuen toimintaympäristöissä. Tehtäväkohtainen palkka 2682,99 - 2897,63 €/kk (työkokemuslisän mukaan).

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12986/2021. Hakemukset on toimitettava 2.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat työkykykoordinaattori, Palo -hankkeen projektipäällikkö Sanna Syrén,, p. 050 3465797 ja palvelupäällikkö Työhön poluttavat palvelut, Työllisyyspalvelu Sari Käsmä, t p. 044 7034940. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@businessoulu.com.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Hallituskatu 36, 90100 Oulu

Rekommenderade jobb