Työkykykoordinaattori, Sotekeskus Loimaa

Ansök senast  23.5.2024 23:59

Etsimme nyt yhtä työkykykoordinaattoria jatkamaan kehittämistyötä Loimaan alueen sote-keskuksessa.

Työkykykoordinaattori, Työkykyohjelman laajentaminen - työpaketti

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) tukee hallitusohjelman mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa työllisyysastetta. Se edellyttää, että osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisestä elpymävälineestä (Next Generation EU), Suomessa rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja Terveysministeriö.
Kestävän Kasvun Varsinais-Suomi -hankkeen yhtenä osana toteutetaan Työkykyohjelman laajentaminen -työpaketti. Työkykyohjelman laajentaminen perustuu Varsinais-Suomessa neljän kunnan alueella vuosina 2020-2022 toteutuneeseen Kaveria ei jätetä -hankkeeseen, jonka luomia toimintamalleja on tarkoitus laajentaa koko hyvinvointialueelle. Tavoitteena on lisätä sote-henkilöstön kykyä tunnista työkyvyn tuen tarpeessa olevat potilaat/asiakkaat ja luoda toimiva työkyvyn tuen palveluverkosto. Tämä osakokonaisuus hankkeessa on alkanut vuonna 2023 alussa ja se jatkuu 31.12.2024 saakka.  

Työkykykoordinaattorin tehtävä on luoda laaja työkyvyn tuen yhteistyöverkosto ja osallistua sote-henkilöstön osaamisen kasvattamiseen koskien työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja palveluja. Keskeisiä sidosryhmiä ovat terveys- ja sosiaalityön palvelujen lisäksi mm. TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut, työllisyyden kuntakokeilut, Kela ja eläkeyhtiöt.

Tarjoamme innostuneen ja kehitysmyönteisen työyhteisön ja mahdollisuuden olla jalkauttamassa heikommassa asemassa olevien ihmisten työllistymisen tukeen liittyvää uutta toimintamallia hyvinvointialueellamme. Tarjoamme myös mahdollisuutta osallistua Työkykyohjelmaan liittyviin koulutuksiin työajalla, esim. työkykykoordinaattorin koulutus (10 opintopistettä), mikäli tätä ei tehtävään valitulla jo ole suoritettuna.

Tehtävään valitulta edellytetään sote-alan korkeakoulututkintoa sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halukkuutta osallistua kehittämistyöhön.

Eduksi katsotaan vähintään välttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, suoritettu työkykykoordinaattorikoulutus, käytännön kokemus monialaisesta yhteistyöstä ja tuetun työllistymisen palveluista.

Koeaika on 3 kuukautta. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, mieluiten mahdollisimman pian. Työsuhde on määräaikainen jatkuen 31.12.2024 asti.


Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Sanna Nurmi, projektipäällikkö, sanna.nurmi@varha.fi, p. 050 476 7080,

Janika Iivonen, erityisasiantuntija, janika.iivonen@varha.fi, p. 044 772 6026

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare

Under den här tiden du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!