Skip to main content
test
Työkyvyn ja hyvinvoinnin opettaja - Careeria Oy

Haemme päätoimista kokoaikaista työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osa-alueen opettajaa yhteiset tutkinnon osat yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Liikunnanopettajan tehtäviin kuuluu, opetus, ohjaus ja arviointi. Työ edellyttää liikkumista Careerian toimipisteissä Porvoo, Askola, Vantaa ja Helsinki.
Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä joustavaa ja kehittävää työotetta. Mahdollisuus opettaa ruotsin ja/tai englannin kielellä katsotaan eduksi.

Edellytämme pedagogista pätevyyttä (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 luku 5 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986#L5 ).

Saat työskennellä osaavien yhteistentutkinnon osien opettajien kanssa vahvassa yhteistyössä.

Tehtävässä sovelletaan AVAINTA opetusalan työehtosopimusta (AVAINOTES), osio C liite 10.
Työaikana on vuosityöaika 1500h/vuosi.

Koeaika tehtävässä on 6 kk. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Hakuaika tehtävään on 1.8.2022-15.8.2022
Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Sari Maunula, puh 0400 360541

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/careeria-oy/
http://www.careeria.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

koulutuspäällikkö Sari Maunula, puh 0400 360541

Lisätietoja

Careeria Oy, Yhteiset tutkinnonosat

Tarjontamme kattaa yli 80 työelämän perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa 20 koulutusalalta sekä lukuisia lisäkoulutusmahdollisuuksia. Luomme osaamista työelämään tarjoamalla työelämän kehittämispalveluja, työllistämisen valmennuspalveluja sekä maahanmuuttajien koulutuspalveluja. Toimipisteemme ovat Helsingissä Herttoniemessä, Keravalla, Porvoossa, Vantaalla Tikkurilassa sekä Askolassa


Osoite: Perämiehentie 6, 06100 Porvoo
Careeria Oy - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb