Työllisyyspäällikkö

Työllisyyspäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää työllisyyspalvelut-toimintayksikön toimintaa ja työllisyyden edistämistä kaupungin strategian, strategisten ohjelmien ja talousarvion asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työllisyyspäällikkö edistää työllisyyden hoidon yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa, vastaa työpajatoiminnasta sekä toimintayksikköön liittyvien hankkeiden toteutumisesta rahoitusehtojen mukaisesti. Työllisyyspäällikkö vastaa toimintayksikkönsä taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja hankinnoista toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Arvostamme
- kokemusta ja käytännössä osoitettua työkokemusta työllisyyden hoidosta
- esimieskokemusta
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- kykyä uudistua jatkuvasti ja vastata muutostarpeisiin

Tarjoamme sinulle
- monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä, joissa saat laittaa likoon koko luovuutesi, tietosi ja taitosi
- uudistuvan ja kannustavan työympäristön

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yksikön päällikkö Jouko Hautamäki p. 044 712 4133
jouko.hautamaki@pori.fi

Porin kaupunki, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, työllisyysyksikkö
Osoite: 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs