Työllisyyspalvelujen päällikkö, Espoon kaupungin Työllisyyspalvelut - Esbo stad

Työllisyyspalvelujen päällikkö, Espoon kaupungin Työllisyyspalvelut

Tehtävän kuvaus: Miten työllisyydenhoito kytkeytyy ammatillisen osaamisen kehittämiseen, elinkeinopolitiikkaan ja maahanmuuttajien kotoutumiseen? Mitkä ovat työllisyyspalveluissa onnistumisen mittarit? Miten työnantajien tarpeista lähteviä, kysyntäperusteisia työllisyyspalveluita pitäisi tulevaisuudessa järjestää ja johtaa? Millä mitata työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä? Miten voimme tukea työnhakijoita työelämän ja sen vaatimusten muuttuessa? Miten huolehdimme osatyökykyisten pääsystä työmarkkinoille? Miten voimme osaltamme auttaa työnantajia löytämään tarvitsemansa osaajat? Espoon kaupungin strategiassa, Espoo-tarinassa asetetut työllisyystavoitteet ovat 75% työllisyysaste, enintään 5 % työttömyys, maan parhaalla tasolla oleva nuorten työllisyys sekä kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä. Näissä, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon merkittävästi vaikuttavissa tavoitteissa onnistuminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Etsimme nyt Espoon työllisyyspalveluiden päällikköä, joka kokee edellä kuvatut haasteet innostaviksi mahdollisuuksiksi. Johdat työllisyyspalveluiden noin 85 hengen ja 30 miljoonan euron kokonaisuutta, johon kuuluu työllistymistä edistävät monialaiset palvelut (TYP), kuntouttava työtoiminta työ- ja oppimisympäristöissä, työnhakupalvelut, työnantajapalvelut, valmennuspalvelut, työllisyyskoulutukset ja työllisyyshankkeet. Lisäksi vastuullasi on lainsäädäntöön liittyvä edunvalvonta työllisyysasioissa Espoon näkökulmasta. Kuulut konsernihallinnon- sekä elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön johtoryhmään. Esimiehenäsi toimii elinkeinojohtaja. Työllisyydenhoidon keinovalikko ja työnjako ovat voimakkaassa murrosvaiheessa. Lakisääteisten ja muiden jo vakiintuneiden työllisyyspalveluiden rinnalle tarvitaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia. Työllisyyspalveluiden keskeisiä kumppaneita ovat kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä muut toimialat, Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskus ja -koulutuspalvelut, Business Espoo -yrityspalvelut, nuorten Ohjaamo, Uudenmaan TE-toimisto ja -ELY sekä ministeriöt. Toimit luontevasti yritysrajapinnassa ja tiiviissä yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa. Sinut tunnetaan aktiivisena ja aloitteellisena toimijana työllisyydenhoidon kannalta keskeisten sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien parissa. Haastattelut järjestetään viikolla 33. Haastatteluun valituille tulee erillinen kutsu.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävässä edellytetään kokemusta muutoksessa johtamisesta, moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä sekä kokemusta tavoitteellisesta talouden johtamisesta.
Arvostamme hyvää esiintymistaitoa ja kykyä tarttua haastaviin kokonaisuuksiin innovatiivisella otteella.

  • Työllisyyspalvelut
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-1-75-19
  • 5010,86 € / kk
  • 19.7.2019 - 24.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Elinkeinojohtaja Tuula Antola etunimi.sukunimi@espoo.fi 27.6, klo 10.30-11.30 / 2.7, klo 14-15 / 9.7, klo 14-15

Työllisyyspalvelut
Osoite: ., 02600 Espoo

Tutustu työnantajaan