Työllisyyspalvelupäällikkö

Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski ovat hakeutuneet työllisyyden kuntakokeiluun ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilut käynnistyvät 1.1.2021 ja jatkuvat 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kokeilun piiriin kuuluu n. 12 000 - 14 000 työnhakija-asiakasta. Kokeilun myötä kokeilualueille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä.

Nyt haemme työllisyyskokeiluun palvelujen hankinnasta ja koordinoinnista vastaavaa

TYÖLLISYYSPALVELUPÄÄLLIKKÖÄ

määräaikaiseen virkaan kokeilun ajalle 4.1.2021 - 30.6.2023.

Työllisyyspalvelupäällikkönä vastaat palvelukokonaisuuden operatiivisesta johtamisesta Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun toimialueella. Vastaat palvelujen sujuvuudesta ja palvelutarjonnan kokonaisuudesta. Kehität palveluja yhdessä kokeilun johdon sekä henkilöstön kanssa.

Tehtävän keskiössä on laaja sidosryhmäyhteistyö ja tehtävän hoitamisessa korostuu palvelujen kehittäminen ja yhteistyö ELY-keskuksen, TE-toimiston, palveluntuottajien, koulutusorganisaatioiden ja alueen työllisyystoimijoiden kanssa. Hankintaprosessien tuntemus ja osaaminen ovat olennaisia kokonaisuuksia tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. Hankintamenettelyjen kehittäminen ja uusien palvelujen innovointi ja kokeilu kuuluu tehtävän hoitoon. Tehtävässä tukenasi on kolmen muun palvelukokonaisuuden työllisyyspalvelupäälliköt ja hankehenkilöstö, työllisyyskokeilun tukipalvelut sekä työllisyyspalveluiden johtotiimi.

Työllisyyspalvelupäällikön keskeiset tehtävät ovat

- Palvelujen ja toimintojen johtaminen ja kehittäminen
- laaja-alainen verkosto- ja sidosryhmätyö

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla tehtävän hoitamisen kannalta riittävä hankintaprosessien osaaminen, tuntemus työllisyydenhoidon palveluista, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä verkostoista. Tehtävässä tarvitaan itsenäistä ja usein myös nopeaa päätöksentekokykyä, tiedonhankintataitoja ja ratkaisukeskeistä työotetta. Sinulla tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot ja innostus uusien toimintamallien luomiseen ja kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tämä virkahaku on ehdollinen. Työllisyyspalvelupäällikköjen virat on tarkoitus perustaa Jyväskylän kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2020. Virka täytetään vain, mikäli virat perustetaan ja kokeiluun liittyvä lainsäädäntö käsitellään hyväksytysti.

Työhaastattelut pyritään järjestämään 2.-3.12.2020. Haastatteluun kutsuttaviin hakijoihin ollaan erikseen yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Työllisyyskokeilun johtaja Hanna Lähteelä, p. 050 373 6040 (18.11. klo 12-14 ja 25.11. klo 13-16) tai hanna.lahteela@jyvaskyla.fi.

Työllisyyspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats