Työmarkkinalakimies - KT Kuntatyönantajat

Työmarkkinalakimies

KT Kuntatyönantajat hakee yleisten palvelussuhdeasioiden vastuualueelle vakinaiseen työsuhteeseen

TYÖMARKKINALAKIMIESTÄ

Tehtävään kuuluvat

- kuntatyönantajien neuvonta ja ohjeistaminen
- kunta-alan henkilöstöä koskevaan neuvottelutoimintaan osallistuminen
- luennointi erilaisissa koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa
- kolmikantaiseen lainsäädäntövalmisteluun osallistuminen
- riita-asioiden hoitaminen ja asianajotehtävät tuomioistuimessa

Edellytämme

- oikeustieteen maisterin tutkintoa
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä
- aloitekykyä, itsenäistä ja palveluhenkistä työotetta
- osaamista ja halua perehtyä työlainsäädäntöön sekä eri sopimusaloihin

Lisäansioina pidämme

- perehtyneisyyttä alan työ- ja virkaehtosopimuksiin
- työmarkkinajärjestelmän ja kunnallishallinnon tuntemusta
- asianajokokemusta

Tarjoamme

- monipuolisen ja haasteellisen tehtäväalueen
- näköalapaikan valtakunnalliseen työnantajaedunvalvontaan ja työmarkkinatoimintaan
- kilpailukykyiset työsuhteen ehdot

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 17.6.2019 kuluessa sähköpostilla osoitteeseen ktrekry@kt.fi. Hakemukseen ja sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Työmarkkinalakimies”.

Lisätietoja

http://www.kt.fi

Tiedustelut puhelimitse: vt. neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, p. 050 414 0718


Osoite: Toinen linja 14, 00530 Helsinki

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan virka ja työehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä.

Tutustu työnantajaan