Skip to main content
test
Työnjohtaja, Tyks Turku - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laitoshuollon- ja puhtauspalveluiden työnjohtaja vastaa oman palvelualueensa operatiivisesta toiminnasta varmistaen tuloksellisen toiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin moniammatillisessa yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa hyvinvointialueen strategian ja arvojen mukaisesti.

Työnjohtajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat:
1) vastaa palvelualueen päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta ja henkilöstöjohtamisesta
2) vastaa palvelualueen päivittäisestä resurssisuunnittelusta varmistaen alueen ajantasaisen ja taloudellisen resurssitarpeen yhdessä palveluvastaavan kanssa
3) asiakasyhteistyö ja puhtauspalveluiden johtaminen omalla palvelualueella
4) vastaa henkilöstön työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisestä ja perehdytyksestä, ylläpitäen palvelualueen osaamista ja toimintavarmuutta yhdessä palveluvastaavan kanssa
5) vastaa oman palvelualueen puhtauspalveluiden taloudellisesta ja tuloksellisesta toiminnasta
6) toimii laitoshuoltajien ja palveluohjaajien lähiesimiehenä

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tavoite- ja tulossuuntautunutta toimintatapaa, hyviä esimies-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, pitkäjänteistä ja kehitysmyönteistä työskentelyotetta sekä rakentavaa sidosryhmätyöskentelyä palvelutuotannossa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää myös kykyä koordinoida ja useamman tehtävän hoitamista samanaikaisesti kiireisessä ja vaativassa toimintaympäristössä, riittäviä ICT-taitoja sekä työlainsäädännön ja alan työehtosopimusten tuntemusta.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta toimialan moniammatillisissa työympäristöissä sekä kokemusta esimiestehtävistä puhtaanapito- ja laitoshuoltoalalta terveydenhuoltoympäristössä. Arvostamme myös laitoshuollon, sairaalahygienian ja resurssisuunnittelun perusteiden hallintaa.

Haastattelemme hakijoita jo haun aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on puhtauspalvelualan esimiestyön erikoisammattitutkinto tai alempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva esimiestyön erikoisammattitutkinto, riittävä työkokemus puhtauspalvelualalta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Marjo Reyes, p. 050 438 3771 (lisätietoja työstä arkisin klo 10 - 15)
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Konsernipalvelut, Konsernipalvelut, Tukipalvelut, Laitoshuollon ja puhtaanapidon palvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

***

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Rekommenderade jobb