Työterveyslääkäri, 2 virkaa

Työterveyslääkärin tehtäviin kuuluvat niin työterveyshuollon lakisääteiset kuin sairaanhoidolliset tehtävät. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun asetuksen (1484/2001) mukainen kelpoisuus.

Hakijalta edellytetään työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti erikoistuvan lääkärin virkana.

Eduksi valinnassa katsomme työterveyshuollon laaja-alaisen osaamisen (ammattitaito tehdä itsenäisesti työpaikkaselvityksiä, työkykyarvioita ja terveystarkastuksia).

Työ on päivätyötä ja moniammatillista tiimityötä. Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja säännöllisen tutoroinnin.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

vt. ylilääkäri Tuula Hakoila
tuula.hakoila@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa., Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Konsernihallinnon kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Palvelukeskukset, Työterveyshuolto
Osoite: Hämeenkatu 10, 20500 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.