Työvalmentaja

Hei Sinä graafisen alan osaaja! Lahden kaupungin nuorisopalvelut etsii TYÖVALMENTAJAA nuorten työllisyyspalveluihin Media-toimialalle vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2021 alkaen.

Nuorten työllisyyspalvelut tarjoaa palkkatuettuja työsuhteita ja työkokeilujaksoja 17 - 29 -vuotiaille lahtelaisille. Jakson aikana valmentautujat saavat työkokemusta ja oppivat uusia asioita töitä tehdessään.

Media-toimialan palveluihin kuuluvat printtituotteiden suunnittelu, pienimuotoiset videotuotannot sekä internet-sivustojen suunnittelu ja toteutus. Graafisen puolen työtehtävät painottuvat valmentautujien ohjaamiseen printtimedian ja visuaalisen suunnittelun työtehtävissä, videoiden tekoon, asiakkaidemme projektien hallinnointiin ja suunnitteluun sekä asiakaskontaktien hoitamiseen. Keskeistä on myös valmentautujan jatkopolun tukeminen työmarkkinoille tai koulutukseen hänen yksilöllisen suunnitelmansa mukaan. Lisäksi tehtävään kuuluu Media-toimialan toiminnasta vastaaminen yhdessä työparin kanssa sekä osallistuminen nuorten työllisyyspalveluiden kehittämiseen.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa media- tai graafisen alan tutkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta alalta. Lisäksi edellytämme halua ja kykyä työskennellä nuorten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä siirtää omaa osaamistaan muille. Eduksi luetaan videoiden kuvauksen ja editoinnin osaaminen, web-puolen tuntemus tai 3d-tulostuksen perusteet ja työllistämisen toimialan tuntemus. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tehtävään tehdään Kuntarekry.fi-palvelussa 13.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lahden nuorisopalvelut tarjoaa monipuolista toimintaa eri puolilla kaupunkia, vahvistaa nuorten oman toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja on tärkeä nuorten työllisyys- ja erityispalveluiden tuottaja.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi/nuorisopalvelut
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Toiminnanohjaaja Mirva Kallunki, mirva.kallunki@lahti.fi ja
Työvalmentaja Vesa Laakso, vesa.laakso@lahti.fi

Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut
Osoite: Veivikatu 8, 15230 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs