Tule osaksi sosiaalisen kuntoutuksen yksikköä!

Me haemme nyt työvalmentajaa kuntouttavaan työtoimintaan Järvenpäähän

vakituiseen työsuhteeseen alkaen 8.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 28.1.2021 klo 14.00.

Sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä työskentelee yhteensä n. 40 henkilöä, joista 11 Järvenpäässä ja heistä kahdeksan työskentelee kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työryhmä on moniammatillinen ja tuottaa palveluja pääasiassa pitkäaikaistyöttömille. Työryhmään kuuluu kaksi sosiaaliohjaajaa, neljä ohjaajaa ja kaksi työvalmentajaa.

  • Työvalmentajan tehtävänä on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (2001/189), THL:n kuntouttavan työtoiminnan käsikirjan suositusten, aktivointisuunnitelman sekä kuntouttavan työtoiminnan jaksolle asetettujen asiakaskohtaisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltoon kuuluva palvelu, jonka tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden, aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä siten, että asiakas voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin.
  • Järvenpään kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaille tarjolla monenlaista toimintaa mm. monipuolisia kädentaitoja eri materiaaleista, keskusteluryhmiä, bändi-ryhmä, ATK-ryhmä sekä liikkuvia ryhmiä, joissa tehdään erilaisia avustavia tehtäviä toimintapisteen ulkopuolella. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin voi osallistua myös sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella, jos ryhmän sisältö palvelee asiakasta ja ryhmissä on tilaa.
Työvalmentaja vastaa toiminnassa olevien asiakkaiden ohjauksesta toimien heidän lähiohjaajanaan. Hän kehittää ja suunnittelee ryhmätoimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa sellaiseksi, että se edistää parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä ja ohjaa ryhmiä.
  • Hän seuraa ja arvioi toiminnassa olevien asiakkaiden kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta sekä suunnittelee kuntouttavan työtoiminnan jälkeisiä jatkopolkuja yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan vastuutyöntekijän (sosiaaliohjaaja, erityissosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä) kanssa.
  • Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan vastuutyöntekijän kanssa, jolla on kokonaisvastuu asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan palveluprosessista ja palvelutarpeen arvioinnista. Keskeistä ohjaajan asiakastyössä on kuntouttava, motivoiva ja suunnitelmallinen työote.
  • Työvalmentaja ohjaa myös oman yksikön ulkopuolella yksilöpaikoilla olevia asiakkaita. Tässä työtehtävässä korostuu yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
Arvostamme osaamista ja kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta tai muista työllisyydenhoidon tehtävistä, työkokemusta ohjaajan työstä sekä osaamista ja koulutusta päihde- ja mielenterveystyöstä sekä -asiakkaista. Eduksi on kokemus ja osaaminen yhteiskehittämisestä. Lisäksi katsomme eduksi työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon tai työkykykoordinaattorin koulutuksen. Työssä tarvitsee ajokorttia ja riittävää ajotaitoa. Kelpoisuusehtona edellytämme sosiaali- tai terveydenhuollon amk tutkintoa tai siihen rinnastettava koulutusta.

Tarjoamme mukavan ja hyvällä huumorilla varustetun työyhteisön, monipuolisen ja mielenkiintoisen työn, joka on merkityksellistä yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Työn kautta tarjoamme mahdollisuuden päästä kehittämään sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa ja palveluvalikkoa osana Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymää.

Suunniteltu haastattelupäivä on 5.2. jolloin on yksilö- ja ryhmähaastattelu.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.