Ungdomsarbetare i skolor - Malax kommun

Fritids- och kulturnämnden söker en ungdomsarbetare, en skolcoach, för att främst arbeta i Högstadiet i Petalax i årkurs 7-9, men eventuellt också i årkurs 1-6. En skolcoachen är en vuxen i skolan som har

till uppgift att lyssna på och prata med eleverna. Vi söker en person som har god social kompetens och som har lätt att få kontakt och kan samarbeta med barn och ungdomar.

Anställningstiden är i detta skede planerad att vara 1-1,5 år men kan, beroende på fortsatt finansiering, eventuellt vara längre. Anställningen kan enligt överenskommelse vara 50-100 % arbetstid.

Behörighetskravet är lämplig utbildning. Språkkrav är utmärkt förmåga att förstå, tala och skriva svenska. Prövotiden är 4 månader.

Godtagbart läkarintyg samt utdrag ur straffregistret bör uppvisas före tillträdandet.

Läs mer

http://www.malax.fi

Mer om arbetsgivaren

Fritidssekreterare Anders Hendricksson, tfn 050 373 8346, anders.hendricksson@malax.fi

Malax kommun, Bildning, fritid och kultur, Fritid och kultur
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen vill vara en livskraftig kommun där alla invånare ska ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.