Ungdomsledare - Esbo stad

Ungdomsledare - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Svenska bildningstjänster söker en ungdomsledare till ett vikariat för tiden 12.8.2019-31.7.2020. Ungdomsledaren förverkligar tillsammans med tre andra ungdomsledare ungdomsverksamhet på svenska i Esbo. Ungdomsverksamhet anordnas i Sökö ungdomslokal och på olika ställen i Esbo för ungdomar i åldern 9-17 år. Ungdomsledarna har ett nära samarbete med bl.a. de svenskspråkiga skolorna och de övriga ungdomstjänsterna i Esbo. Till ungdomsledarens uppgifter hör att möta ungdomar i olika miljöer. Ungdomsledaren planerar och förverkligar verksamhet på svenska självständigt, i team och tillsammans med ungdomarna. Ungdomsledaren ska vara utvecklingsinriktad, flexibel och ha vilja att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna. Vi värdesätter ett självständigt grepp i arbetet samt tidigare erfarenhet av arbete som ungdomsledare, handledning av ungdomar och av att leda grupper, t.ex. tjejgrupper eller motsvarande.
Behörighetskrav: Lämplig högskole- eller yrkesexamen
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

  • Sökö ungdomslokal
  • Jobb
  • esp-3-1270-19
  • 2335,11€ / mån
  • 15.6.2019 - 26.6.2019 15:45
  • EsboNyland

Specialplanerare Marika Lostedt 046 877 3203 marika.lostedt@esbo.fi

Sökö ungdomslokal
Adress: Övergårdsvägen 28, 02360 Espoo

Enheten Svenska bildningstjänster utvecklar och utvärderar den svenskspråkiga dagvården, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, ungdomsverksamheten, Esbo Arbis och kulturverksamheten i Esbo. Vi ansvarar för ekonomin och förvaltningen och stödjer dagvården och skolorna i deras verksamhet. Vi producerar dels själva, dels i samarbete med andra enheter och aktörer svenskspråkiga ungdoms- och kulturtjänster. Dessutom koordinerar vi de svenskspråkiga skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren