Skip to main content
test
Ungdomsledare - Karleby stad

Befattning som ungdomsledare (tillsvidaregällande anställningsförhållande)
Ansökningstiden går ut 27.5.2022 kl. 14

Karleby stads ungdomstjänster lediganslår en befattning som ungdomsledare på heltid. Arbetet inleds inom skolungdomsarbete vid svensk- och finskspråkiga högstadieskolor.

Skolungdomsarbetet har i enlighet med principerna för ungdomsarbete som mål att stödja uppbyggandet av en trygg skolgemenskap samt att främja elevernas delaktighet i skolan och att stödja ungdomarna att få sin röst hörd i skolans vardag. Arbetet är förebyggande och görs tillsammans med grupper och enskilda unga samt med skolornas personal.

I ungdomsledarens arbete ingår att förverkliga och utveckla skolungdomsarbetet i samarbete med skolornas personal samt med skolungdomsarbetets team. Arbetet är omväxlande och görs i intensivt samarbete med skolans personal. Det omfattar verksamhet i små grupper, att skapa gruppsammanhållning samt arbete med enskilda individer. Arbetstagaren planerar, förverkligar och utvärderar olika evenemang och aktiviteter tillsammans med skolan. I arbetet ingår även sporadiskt handledningsuppgifter inom ungdomstjänsters grundläggande ungdomsarbete vid ungdomslokaler, under evenemang och aktiviteter.
Behörighetsvillkor för befattningen är minst yrkesexamen på andra stadiet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Av den sökande önskas erfarenhet av arbete med ungdomar samt kompetens att handleda grupper. Arbetet förutsätter god samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Valet görs på basis av utbildning, arbetserfarenhet och intervju.
Villkoren för anställningsförhållandet och lönen bestäms enligt AKTA. Arbetet följer allmän arbetstid på dagtid och inkluderar sporadiskt kvälls- och veckoslutsarbete. Arbetet förutsätter möjligheten att använda egen bil. Den som blir vald ska före mottagandet av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), som inte får vara äldre än sex månader, samt ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet (inkl. drogtest).
Befattningen tillsätts fr.o.m. 8.8.2022. På befattningen tillämpas en prövotid på sex (6) månader.
Vi ber att ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 27.5.2022 kl. 14. Om du inte har möjlighet att lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en skriftlig ansökan till adressen Karleby stad/Registratur, PB 43, 67100 Karleby. Märk kuvertet med ungdomsledare/skolungdomsarbetare.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av ungdomsdirektör Pia Fraktman 040 488 2901

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Nuorisopalvelut

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och växande stad i ständig utveckling. Staden med nästan 50 000 invånare erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättning. Som arbetsgivare är Karleby stad en betydande multikoncern med 2 300 anställda såväl inom undervisning och fostran som inom teknik, förvaltning och kultur.


Adress: Trädgårdsgatan 2, 67100 Kokkola
Karleby stad - Rökfri arbetsplats Karleby stad - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb