Ungdomsledare - Lohjan kaupunki

Ungdomsledare - Lohjan kaupunki

Vi söker en ungdomsledare för fast anställning. Placering på fleraktörshuset i Nummi med Nummi- och Pusulaområdet som arbetsområde. Befattningen tillsätts i augusti 2019 enligt överenskommelse.

Uppgifterna inkluderar bland annat ansvar för verksamheten i ungdomslokalerna, regionalt ungdomsarbete, sektorsövergripande samarbete med andra aktörer samt lägerverksamhet och genomförande av evenemangsproduktioner. Arbetstiden är förlagd till såväl dagar och kvällar som veckoslut.

Behörighetsvillkor: Minst grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion eller någon annan för branschen lämplig utbildning. Erfarenhet av sektorsövergripande nätverksarbete och samarbete med skolor är meriterande.

Lön enligt AKTA. Befattningen tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård samt ett straffregisterutdrag enligt lag 504/2002.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Servicechef Merja Hukkanen, tfn 050 547 9129 / merja.hukkanen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-175-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för skolåldern, unga och deras familjer
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren