Ungdomsledare - Vasa stad

Vasa stads ungdomsservice söker en ungdomsledare till ordinarie befattning.

Vi söker till ungdomsservicen initiativrik och inspirerande ungdomsledare. Fokusområdena i ungdomsledarens arbete är mobilt ungdomsarbete, regional ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, handledning av unga i delaktighet och aktivitet samt regionalt samarbete.

Arbetet är kvälls- och veckoslutsarbete.

Den som väljs till uppgiften förutsätts ha en för branschen lämplig examen från yrkeshögskola. Erfarenhet av arbete bland ungdomar räknas som merit.

För uppgiften krävs språkkunskapsklass II: nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. Ett separat språkintyg förutsätts om ett sådant inte ingår i examensbetyget.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ungdomssekreterare Mervi Ahola tfn. 040 767 7670

Lär dig mer om oss

Vasa stad / Ungdomsservice

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb