Upphandlingssakkunnig - Loviisan kaupunki

Upphandlingssakkunnig - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en

UPPHANDLINGSSAKKUNNIG

Lovisa stad söker en upphandlingssakkunnig till ordinarie anställningsförhållande. Uppgiften är placerad på ansvarsområdet för ekonomitjänster och den upphandlingssakkunniga biträder stadens centraler vid konkurrensutsättning av upphandlingar samt koordinerar och utvecklar stadens upphandlings- och avtalshanteringsprocesser. Dessutom ger den upphandlingssakkunniga rådgivning, handledning och utbildning för stadens personal i upphandlings- och avtalsfrågor. Vid behov deltar den upphandlingssakkunniga även i rapporteringsuppgifterna inom ekonomitjänster.

Behörighetskravet för den upphandlingssakkunniga är lämplig högskoleexamen. Som fördel anser vi de kunskaper och färdigheter i offentliga upphandlingar som du skaffat dig i dina tidigare arbetsuppgifter, kännedom om kommunsektorn samt avtalsrättsligt och företagsekonomiskt kunnande. Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi erbjuder dig en intressant och utmanande uppgift i en trevlig och professionell arbetsgemenskap samt en arbetsmiljö i kärnan av stadens funktioner.

Anställningen börjar 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Vid arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på fyra månader. Lönen bestäms enligt lönepunkt 01ASI040 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och är 2 968 euro i månaden.

Ansökningarna riktas till direktören för stadskanslicentralen och lämnas in senast 7.8.2019 klockan 15.00 genom www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

Lovisa stad, ekonomiförvaltningen
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.
Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren