Utbildningschef - Vasa stad

Vasa stad / Vamia söker en utbildningschef till avdelningen teknologitjänster för ett tillsvidare tjänsteförhållande som börjar 7.12.2021.

Utbildningschefen är underställd rektorn och leder avdelningen teknologitjänster, till vilken hör utbildningsområdena bil-, metall- och husteknik. I arbetsuppgifterna ingår att övergripande ansvara för teknologitjänsternas verksamhet, ekonomi och pedagogiska utveckling.
Hen svarar för utvecklandet och anordnandet av och kvalitetshanteringen i fråga om undervisningen. Utbildningschefen verkar som chef för avdelningens undervisningspersonal.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Avdelningen teknologitjänster förmedlar för närvarande undervisning på finska och engelska, och vi förutsätter att du behärskar dem.

Vi förutsätter högskoleexamen samt god kännedom om yrkesutbildningen och arbetslivet. Den person vi söker har chefs- och ledarskapskompetens samt samarbets- och förhandlingsfärdigheter. Utbildningschefen ska komma bra överens med studerandena och aktivt utveckla undervisningen och yrkesutbildningen.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 45.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Åsa Stenbacka tfn. 040-7507030
asa.stenbacka(at)vamia.fi

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn/Vamia

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb