Skip to main content
test
Utbildningsdirektör - Sibbo kommun

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun i närheten av Helsingfors där naturen, skärgården och landsbygden utgör viktiga faktorer. Vi satsar på högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för kommuninvånarna. Sibbo hör till de proportionellt sett snabbast växande kommunerna i Finland, och ständig utveckling och föregångarattityd är hörnstenarna i vår organisation.

Är du bra på att samarbeta över förvaltnings- och vetenskapsgränserna? Har du lätt för att hålla i trådarna även i svåra situationer? Delar du våra visioner - Genom att uppmuntra och engagera eleverna skapar vi djärva byggare för framtiden - och - från i dag mot framtiden -?

Sibbo kommun söker dig som är innovativ och modigt antar nya utmaningar att arbeta som

UTBILDNINGSDIREKTÖR

I uppgiften har du en nyckelroll i produktionen av högklassiga bildningstjänster och i utvecklingen av verksamheten enligt Sibbo kommuns strategi. Den pågående servicenätsutredningen inom bildningstjänster ger dig en god grund för att lotsa din sektor mot målet att barn och ungas inlärningsresultat i Sibbo är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Utbildning ger grunderna för utveckling av kommuninvånarnas välfärd och kommunens tillväxt samt möjligheter för framtidens sakkunniga att studera och arbeta i Sibbo. Utbildningssektorn har som mål att utvecklas särskilt med hjälp av digitaliseringen och till den här viktiga uppgiften söker vi nu en utbildningsdirektör i ordinarie tjänsteförhållande. Om du har erfarenhet från ledning och administration av grundutbildningen tex. som sektordirektör eller bildningsdirektör eller har en långvarig och mångsidig rektorserfarenhet, kan den här platsen vara din!

Som utbildningsdirektör ansvarar du för din sektors verksamhet, ekonomi och resultat. Du är medlem i kommunens ledningsgrupp och du fungerar som föredragande i bildningsutskottet.

Behörighetskraven för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen samt examen i undervisningsförvaltning eller annan motsvarande examen samt erfarenhet av ledaruppgifter inom utbildningssektorn. Av utbildningsdirektören krävs också goda förmåga till samarbete och samverkan samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Personen vi söker har ett utvecklingsinriktat ledargrepp och är ett samarbetskunnigt proffs som känner väl till sin bransch.

I tjänsten tillämpas en totallön på 6 600 euro per månad och sk. helhetsarbetstid. De övriga villkoren för tjänsteförhållandet bestäms enligt AKTA och i tjänsteförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Vi erbjuder dig en modern och framåtsträvande arbetsgemenskap i en tvåspråkig kommun där vi värdesätter stark yrkeskunskap, tjänstvillighet, öppenhet och kreativitet. Vårt mål är att serviceproduktionen i Sibbo är känd för sina kreativa och modiga lösningar.

Om du känner att den här uppgiften är din, lämna in din ansökan genast eller senast 2.6.2023 kl. 12.00 via nedanstående länk. Handla gärna fort då direktsökning och intervjuer pågår redan under ansökningstiden. Du styrs från länken nedan till sidan www.kuntarekry.fi/se där du kan lämna dina grunduppgifter samt bifoga CV och ansökan.

Vi samarbetar med vår partner InHunt Group Oy och du kan med låg tröskel begära tilläggsuppgifter av Senior Headhunter Harri Roivainen, tfn 0500918939 och Senior Headhunter Janne Ilomäki, tfn 050 364 0028. På Sibbo kommun ger kommundirektör Mikael Grannas tilläggsuppgifter, tfn 040 752 9803.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/
https://www.instagram.com/sipoo_official/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger
InHunt Group Oy; Senior Headhunter Harri Roivainen, tfn 0500918939 och Senior Headhunter Janne Ilomäki, tfn 050 364 0028.
Kommundirektör Mikael Grannas tilläggsuppgifter, tfn 040 752 9803.

Lär dig mer om oss

Utbildning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 900 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Du hittar mera information om kommunen som arbetsgivare: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/kommunen-som-rbetsgivare/


Adress: Klockarbackavägen 2, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb