Skip to main content
test

Vi söker en inspirerande och entusiastisk utvecklingschef till ett ordinarie anställningsförhållande från 1.8.2022.

Affärsverket Borgå lokalservice är Borgå stads affärsverk som sköter offentliga måltids-, fastighets- och renhållningstjänster i Borgå stad. Borgå lokalservice har cirka 260 anställda inom fastighets- och städservice samt kostservice.

Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete samt en central roll i ett trevligt team. Du arbetar i en kunnig och multiprofessionell miljö. Du har möjlighet att påverka och utveckla affärsverkets verksamhet som medlem i ledningsgruppen. I rollen kan utveckla brett ditt eget kunnande samt våra processer och tjänster.

Du är lämplig för uppgiften om du är en utvecklingsorienterad och initiativrik och trivs med självständigt arbete. Du har god muntlig och skriftlig framställningsförmåga. Mångsidiga, aktuella IT-kunskaper och förmåga att tillägna sig nya system hjälper till med framgång i uppgiften. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och flexibelt grepp i arbete. Kunskaper i svenska är ett stort plus.

Till utvecklingschefens uppgifter hör
- samarbete med kunder i olika utvecklingsprojekt
- kvalitetsauditering
- uppgifter i anslutning till kommunikation
- personalens utbildning och introduktion för de system som används
- möjliggörande av informationsbaserad ledning, bl.a. produktion av olika rapporter
- uppgifter i anslutning till utveckling av affärsverkets processer, ledning, rapportering och förvaltning
- att vara back up för huvudanvändaren av systemet för styrning av livsmedelsproduktionen

Av utvecklingschefen förutsätter vi
- förståelse för och syn på digitaliseringens möjligheter att utveckla tjänsterna
- förmåga och vilja att lära sig att utnyttja nya system
- kunnande om intressentgruppsarbete och serviceaffärsverksamhet, gärna om kost- och städservice
- kompetens i kommunikation
- lämplig högskoleexamen, t.ex. restonom, tradenom

Den valda ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader. Lönen fastställs enligt AKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 500 €/ månad.

Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden. Skicka din ansökan senast 24.5.2022 före kl. 15 via länken Sök nu.

Mera information ger tf. verkställande direktör Leila Korhonen, tfn 0400 214 177, leila.korhonen2@porvoo.fi

Läs mer

https://www.porvoo.fi/tilapalvelut/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger tf. verkställande direktör Leila Korhonen, tfn 0400 214 177, leila.korhonen2@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Affärsverket Borgå lokalservice

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Teknikbågen 1, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb