Skip to main content
test
Utvecklingstränare, Tjänster för äldre - Sibbo kommun

Det viktigaste värdet som styr vardagsverksamheten inom Tjänster för äldre är att ge de äldre möjligheter till ett människonära och värdefullt liv med personlig prägel. Är du också öppen, initiativrik och tjänstvillig? Välkommen i vår skara!

Enheten Tjänster för äldre söker nu en

UTVECKLINGSTRÄNARE för en ordinarie tjänst i hemvården. Arbetet inleds 6.6. eller enligt överenskommelse.

Som utvecklingstränare är du expert på vård i våra team. Du utvecklar verksamheten, främjar rehabiliteringen och fungerar som tränare för självstyrande arbete. I ditt arbete utvecklar du i samarbete med hemvårdens personal och samarbetspartner smidiga arbetssätt för såväl styrning av klientrelationer och vårdöverläggningar som för själva klientarbetet. Du har hemvårdsledaren som arbetspar och vikarierar hen vid behov.

Som vår utvecklingstränare är du en medlem i vår mångprofessionella arbetsgrupp som stödjer de äldre i att ha ett gott och tryggt liv i det egna hemmet. Du får en möjlighet att utveckla hemvården och rehabiliteringen i hemmet samt främja välbefinnandet i familjen som ger närståendevård. Du får stöd av erfarna och uppmuntrande kolleger och av vår mångprofessionella arbetsgemenskap.

Sibbo är en växande och smidig kommun strax intill huvudstadsregionen. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun är ordnade enligt livscykelmodellen.

Hos oss får du goda möjligheter till handledning och fortbildning. Våra lokaler finns i Nickby intill goda trafikförbindelser och en halvtimmes körväg från Helsingfors. Körkort är nödvändigt i arbetet.

Behörighetskraven för uppgiften är högskoleexamen inom hälsovården eller tidigare examen på institutsnivå inom hälsovården. Erfarenhet av utvecklingsarbete och arbetsgemenskapsträning så som även specialiserade studier i vårdvetenskap eller rehabilitering räknas som merit. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. I uppgiften förutsätts att den sökande kan använda patientdatasystemet och har goda kunskaper i Microsoft Office. Dessutom räknas förmåga att använda RAI-systemet som merit.

Vi värdesätter god förmåga att arbeta i team, kunskaper i växelverkan samt ett positivt och självständigt arbetsgrepp. Våra team är självstyrande, och du kommer att fungera som medlem i mångprofessionella team. Det är viktigt att du är intresserad av de äldre och brinner för att främja deras välmående.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SOTE-avtalet), uppgiftsrelaterade lönen är 3107,54e/mån och möjliga tilläggs. I tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. I arbetsförhållandet förutsätts att den anställda har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen lämna in din ansökan senast 17.5.2022 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/socialservice/service-for-aldre/
https://youtu.be/DKslN4aSqfs

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om befattningen ger servicechef för Tjänster för äldre och handikappade Marko Hyvärinen tfn. 0505769549 eller marko.hyvarinen@sipoo.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 18, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb