Vaccinatörer (corona) - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet anställer hälsovårdare och sjukskötare som vill komma och hoppa in och vaccinera Covid19 vaccin.

Har du LOVe (intyg över genomförd tentamen i läkemedelsbehandling) och vaccintationslovet i skick? Då är de den rätta person vi söker dig! Vaccinationslovet kan även utföras hos oss.

Beroende på hurdana mängder hälsovårdsenheten får in vaccin, vaccinerar vi dagtid, kvällstid och veckoslut.

Du behöver ha tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språket.

Vi utgår att den sökanden innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Mer om arbetsgivaren

Ring eller maila och fråga, berättar gärna mera!
tf Vårdchef Janette Sundqvist tel. 040 488 5503 janette.sundqvist@pargas.fi
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 342938.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 31.5 kl. 12.00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Hälsocentralen
Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Suggested jobs