Vägmästare - Lohjan kaupunki

Enheten för trafikleder vid Lojo stadsteknik söker en vägmästare till ett ordinarie tjänsteförhållande med ansvar för underhållet av trafikleder, maskincentralen och depån.

Gatubyggmästaren är direkt underställd vägmästaren. Det finns 12 anställda vid enheten för trafikleder. Underhållet av trafiklederna sköts utöver med egna maskiner också av avtalsentreprenörer.

Behörighetsvillkor: för tjänsten lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig arbetserfarenhet på området.

Lönen fastställs 3415,83 €/mån., enligt tekniska avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls vecka 51.

Mer information ges av:
stadsteknikchef, Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869, seppo.lotjonen@lohja.fi
??? Timo Saloranta, tfn 0500 812 160, timo.saloranta@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 7.12.2020 kl.15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-76-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Trafikleder
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats