Skip to main content
test
Vaikuttavuus- ja tietojohtaja - Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Haluatko olla mukana johtamassa Suomen hyvinvoivinta väestöä ja onnellisimpia työntekijöitä?

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtotiimi kaipaa vahvistusta. Etsimme asiansa osaavia johtajia, joita ohjaa inhimillisyys ja motivoi työiloon perustavan organisaatiokulttuurin kehittäminen. Pidämme tärkeänä, että sinulla on riittävästi kokemusta, jotta puntit ei tutise pienistä, mutta sitäkin tärkeämpänä pidämme pioneeriasennetta ja halua palvella työntekijöitämme hallinnollisessa tehtävässä. Aiomme uudistua rohkeasti, joten kopinotto- ja maalintekokykyä tarvitaan, mutta johtoryhmänä voimamme ja kykymme on tiimissä. Arvostat kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattiryhmiä ja uskot, että luottamusta johtamalla pääsemme parhaaseen tulokseen.

Vaikuttavuus- ja tietojohtaja vastaa hyvinvointialueen vaikuttavuusperusteisen toiminnan, tiedolla johtamisen kokonaisuuden ja strategisen ylätason taloudensuunnittelun tehtävistä. Hän vastaa myös kehittämistoiminnan ja hankkeiden ylätason koordinoinnista siten, että ne ovat hyvinvointialuestrategian mukaisia tai sitä tukevia. Tehtävän ytimessä on arvioida ja kehittää väestön palvelutarpeeseen vastaavia malleja substanssijohtajien kanssa, jossa taloudellisia reunaehtoja toteutetaan kuitenkin asiakkaalle mitattavia terveyshyötyjä tarjoten. Yhdessä palvelutuotannon johtajien kanssa hän vie eteenpäin prosessiorganisaatiota mm. palvelupolkuja kehittämällä ja hoidon tai palvelun vakioituja malleja vaikuttavuusperusteisesti kuvaamalla. Vaikuttavuus- ja tietojohtaja toimii hyvinvointialueen johtoryhmätasolla hyvinvointialuejohtajan suorana alaisena.

Henkilöltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tehtävään soveltuvalta alalta. Eduksi katsotaan näyttö tuotantotaloudellisesta tai taloushallinnon osaamisesta, sote-alan kokemus, tiedolla johtamiseen perehtyneisyys ja edellytykset strategisella tasolla näitä johtaa, sekä edellytykset kehittää ja toimeenpanna vaikuttavuuteen perustuvia prosesseja ja linjauksia. Myös digitaalisten toimintamallien ja palveluiden tuntemus ja johtamiskokemus katsotaan eduksi.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun henkilön tulee toimittaa hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen virkavalinnan vahvistamista. Lisäksi valittavan suostumuksella tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaan ja tähän liittyen esteetön vastaus on palvelussuhteen edellytyksenä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen p. 0400 497 418 (3.10. klo 17-19 tai 6.10. klo 8-12 tai jätä soittopyyntö tekstiviestillä)

Lisätietoja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue muodostuu jo pitkään yhteistyötä tehneistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta. Eksote on järjestänyt maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut jo vuodesta 2010. Olemme rohkeita edelläkävijöitä ja yksi Suomen tehokkaimmista sote-piireistä. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Etelä-Karjalassa on noin 127 000 asukasta, joiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen yli 5 000 osaavaa alan ammattilaista tekee yhdessä työtä. Asiakas ohjaa palveluorganisaatiomme uudistamista ja henkilöstö on meidän voimavaramme.


Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Rekommenderade jobb