Skip to main content
test
Välfärdskoordinator - Sjundeå kommun

Vi söker en välfärdskoordinator till fast anställning.

Som välfärdskoordinator får du förverkliga och utveckla Sjundeå kommuns arbete att främja välfärd och hälsa på ett mångsidigt sätt. Du verkar som kontaktperson för området aktiva föreningsfält och som koordinator för kommunens olika evenemang. Du deltar i uppföljningen och utvecklingen av kommunens idrotts- och kulturförhållanden och stöder välfärdschefen i att producera och dela ut välfärdsinformation. Koordinering av olika projekt är en viktig del av ditt arbete.
Till dina uppgifter hör även att verka som närchef och i den rollen vikariera ungdomsservicekoordinatorn vid behov.

Du ska ha beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete och egen bil till förfogande. I ditt arbete ska du kunna uttrycka dig flytande muntligt och skriftligt på minst ett av de inhemska språken. Sjundeå är en tvåspråkig kommun, så behärskande av båda inhemska språken ses som fördel.

Vi erbjuder dig en mångsidig och intressant uppgift och en trivsam arbetsmiljö i Bildningscampuset Sjundeå hjärta. Uppgiften är belägen i bildningsavdelningen, där ungdoms-, kultur- och idrottstjänster produceras i tätt samarbete med olika nätverk. Som din närchef verkar välfärdschefen och ditt arbete stöd av bl.a. goda utbildningsmöjligheter och omfattande företagshälsovård.

Uppgiftens behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå. Erfarenhet i förmansarbete ses som fördel. Välfärdskoordinatorns uppgiftsrelaterade lön är 2 974,40 € och i kommunen har vi språktillägg samt möjliga arbetserfarenhetstillägg i bruk. Arbetsförhållandets villkor fastställs enligt AKTA. För arbetsförhållandet tillämpas en prövotid om sex månader. Den valda ska innan mottagande av uppgiften förevisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, det straffregisterutdrag som i 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt det intyg över narkotikatest som avses i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Läs mer

https://www.sjundea.fi/jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Välfärdschef Paula Kivekäs, paula.kivekas@siuntio.fi, tel. 0443861548

Lär dig mer om oss

Siuntion kunta, Sivistysosasto

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Parkstigen 2, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb