Valmistavan luokan opettaja, sijaisuus - Esbo stad

Valmistavan luokan opettaja, sijaisuus

Tehtävän kuvaus: Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Leppävaarassa. Haemme valmistavan luokan opettajalle virkavapaan sijaista syyslukukaudeksi. Valmistavan luokan opettajan tehtäviin kuuluu suomen kielen opetuksen ohella myös muiden yläkoulun oppiaineiden opetus oppilaiden taitotason mukaan. Oppiaineiden eriyttäminen ja oppimateriaalien valmistaminen sekä oppilaiden integroinnin järjestäminen yleisopetuksen ryhmiin ovat oleellinen osa valmistavan luokan opettajan työtä. Lisäksi ko. opettaja huolehtii kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä oppilaidensa osalta.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.
Arvostamme kokemusta yläkoulun valmistavan luokan opettajan tehtävistä.

Rehtori Sirpa Tammisuo 046 8771851 sirpa.tammisuo@espoo.fi

Lintumetsän koulu
Osoite: Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan