test

Valmiuskoordinaattori, Kuopio

Hakuaika päättyy  2.2.2023 15:00

Hei, meillä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on Sinua kiinnostavia työtehtäviä!

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on haettavana 2.2.2023 klo 12.00 mennessä pelastuslaitoksen valmiuskoordinaattorin viransijaisuus 31.8.2023 saakka.

Valmiuskoordinaattorin yleisimpinä tehtävinä on vastata maakunnallisten toimijoiden varautumistehtävien yhteensovittamisesta ja häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen maakunnallisesta varautumistoimien koordinoinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi valmiuskoordinaattori mm. osallistuu maakunnalliseen riskiarviotyöhön ja valmiussuunnitelman laatimiseen sekä turvallisuusviestintään ja -koulutukseen ja huolehtii pelastustoimen tilanne- ja johtokeskusjärjestelmien sekä ohjeistuksen toimivuudesta ja niiden kehittämisestä. Valmiuskoordinaattori osallistuu pelastusviranomaisena tarvittaessa pelastustoiminnan johtamiseen ja toimii tarvittaessa valmiuspäällikön sijaisena. Valmiuskoordinaattorin tehtävät on määritelty tarkemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa.

Pelastustoimen virkojen ja tehtävien palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Valmiuskoordinaattorin viran tehtäväkohtainen palkka on E4 taso 3919,67 euroa/kk. Viran ensisijainen toimipiste on Neulamäen pelastusasemalla Kuopiossa. Valmiuskoordinaattorin viran työaika on toimistotyöaika ja käytössä on liukuva työaika. Etätyön tekeminen on mahdollista erikseen sovittavalla tavalla ja työnantajan kulloinkin voimassa olevien etätyöohjeiden mukaisesti.

Kelpoisuusehdot

Valmiuskoordinaattorin viran kelpoisuusehtona on pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus tai soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään vähintään B-ajokorttia. Eduksi katsotaan aiempi toiminta valmiussuunnittelu-, päällystö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, koulutus ja kokemus johtokeskus- ja tilannekeskustyöskentelystä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Valmiuskoordinaattorin viransijaisuus täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen ja viransijaisuus jatkuu 31.8.2023 saakka.

Virkaa määräaikaisesti täytettäessä viran kelpoisuusehdoista on mahdollista poiketa. Viransijaisuuteen valittavan on ennen palvelussuhteen alkamista tarvittaessa esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja annettava suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen hakemiseen.

Viransijaisuuden täytössä noudatetaan koeaikaa.

Hakemusten toimittaminen
Valmiuskoordinaattorin viransijaisuutta haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi. Hakemukset tulee jättää 2.2.2023 kello 12.00 mennessä.

Lisätietoja haettavana olevan valmiuskoordinaattorin viransijaisuudesta ja sen työtehtävistä antaa riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa puh. 044 718 8103 tai lauri.holappa@pshyvinvointialue.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan