test
Valmiuspäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Oulun kaupunki

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen riskienhallinnan tulosalueella on haettavana

VALMIUSPÄÄLLIKÖN virka. Viran sijoituspaikka on Oulu.

Valmiuspäällikön keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat pelastuslaitoksen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen koordinointi ja kehittäminen sekä pelastuslaitokselle kuuluvien valmiussuunnitelmien laatiminen. Valmiuspäällikkö suunnittelee ja ylläpitää pelastuslaitoksen poikkeusolojen henkilöstö-, materiaali-, tila- ja ajoneuvovarauksia, koordinoi pelastuslaitokselle kuuluvaa varautumiskoulutusta, sekä toimii pelastuslaitoksen yhteyshenkilönä valmius-, varautumis- ja väestönsuojeluasioissa sekä osallistuu kuntien varautumisen tukemiseen. Lisäksi valmiuspäällikkö toimii pelastusviranomaisena sekä pelastuslaitokselle kuuluvan neuvonnan, ohjauksen ja varautumisen kouluttajana.

Kelpoisuusvaatimuksena on Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 § 6 mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä edellytettävä kelpoisuus tai soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään B-luokan ajokortti. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus pelastustoimen valmiussuunnittelutehtävistä tai muista valmiussuunnittelutehtävistä.

Työaika on KVTES:n mukainen toimistotyöaika 36,25 h/viikko. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Hakijoiden on sisällytettävä hakemukseensa suostumukset varallaoloon, huumetestaukseen ja perusmuotoiseen turvallisuusselvitykseen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10988/2021. Hakemukset on toimitettava 15.12.2021 klo 15.00 mennessä. Virkaa aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan uudelleen haussa.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, p. 044 703 8608 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Elektroniikkatie 1, 90590 Oulu

Rekommenderade jobb