Valvontakoordinaattori

Haettavana 26.2.2021 klo 14.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Valvontakoordinaattorin virka

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Savonlinnan ja Enonkosken asukkaille sekä erikoissairaanhoidon palveluja Sulkavalle ja Rantasalmelle. Lisäksi Sosteri tuottaa sosiaalihuollon viranomaispalvelut myös jäsenkunnillemme Rantasalmelle ja Sulkavalle. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen tuotannosta Rantasalmella ja Sulkavalla vastaa sopimuksen mukaisesti Terveystalo Kuntapalvelut.

Haemme sosiaalipalvelujen tulosalueelle valvontakoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

Valvontakoordinaattorin virka on uusi. Valvontakoordinaattorin tehtävänä on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella valvoa Sosterin omaa ja ostopalveluna hankkimaa sosiaalihuollon palvelutoimintaa sekä muuta alueellaan toimivaa yksityistä sosiaalipalvelutoimintaa. Sosterin lisäksi valvontaviranomaisena toimivat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Valvonnan kohteena Sosterin oman toiminnan lisäksi ovat mm. ympärivuorokautista palveluja tarjoavat luvanvaraiset palveluntuottajat, ilmoituksenvaraiset palvelujen tuottajat, kotipalvelun tukipalveluja tuottavat yritykset, palveluseteliyritykset sekä perhehoito.

Valvontakoordinaattori antaa sijaintikuntalausunnot aluehallintovirastolle luvanvaraisten ja ilmoitustenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluyritysten osalta ja valmistelee hallinnolliset päätökset kotipalvelun tukipalveluyrityksistä, ylläpitää yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriä, osallistuu aluehallintoviraston tarkastuskäynneille yhdessä asiantuntijaviranhaltijan kanssa, osallistuu palveluntuottajien kilpailutusten järjestämiseen sekä hintaneuvotteluihin, laatii vuosittaisen valvontasuunnitelman ja raportoi valvonnan toteuttamisesta kuntayhtymähallitukselle.

Arvostamme mahdollista aiempaa kokemustasi ja tuntemustasi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, RAI -osaamista ja sosiaalihuollon lainsäädännön ja suositusten tuntemista. Edellytämme, että sinulla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn uuteen virkaan liittyvien tehtävien kehittämiseksi, koordinoimiseksi ja hoitamiseksi. Lisäksi arvostamme aktiivista työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Viran hoitaminen edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa. Tarjoamme sinulle hyvän työyhteisön, jatkuvan ja tiiviin tuen sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen uudessa virassa.

Palvelussuhteen ehdot ja palkka määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Työaika on 38,25 h/viikko. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetesti.

Työpaikan osoite on Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna (Savonlinnan keskussairaala, F-rakennus).

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 338772. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Tervetuloa Sosterilaisten joukkoon!

Savonlinna 9.2.2021

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050,
sähköposti jorma.hongisto@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 40 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.