Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana vammaispalveluiden tiimiä. Työtehtävät liittyvät ensisijaisesti vammais- ja kehitysvammapalveluiden työtehtäviin, jotka ovat palvelutarpeen arviot, palvelusuunnitelmien laadinta ja sosiaalityö, päätöksenteko sekä suunnitelmien mukaisten palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja tämän palveluverkoston ja muun verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin kokonaisuudesta. Vammaispalveluiden sosiaalityön lisäksi työnkuvaan kuuluu konsultaatioavun antaminen iäkkäiden palveluille. Työ edellyttää hyviä asiakastyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöskentelyyn.

Tarjoamme työntekijälle työnohjauksen ja toimivan yhteistyöverkoston.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015). Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaan. Pätevän sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3434,71 € kuukaudessa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta 31.12.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.hattula.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palveluesimies Kati Kopra, kati.kopra@hattula.fi, 050 378 8127 ja perusturvajohtaja Anitta Leinonen, anitta.leinonen@hattula.fi, 050 452 6547.

Hattulan kunta, Perusturvayksikkö, Sosiaalityö
Osoite: Pappilanniementie 9, 13210 Hämeenlinna

Vanajaveden äärellä Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Hattulassa on noin 9500 asukasta. Olemme osa Suomen kasvukäytävää, jolle merkittävä osa Suomen bruttokansantulosta, väestöstä ja elinkeinoelämästä keskittyy. Kuntaa halkovat niin valtatie 3 kuin pääratakin. Matkaa Helsinkiin on 110 km, Tampereelle 70 km ja Hämeenlinnaan 10 km. Hattulan kunta on savuton työnantaja ja meillä palvelee noin 400 vakituista työntekijää. Arvojamme ovat taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys.