Vapaa-aikasihteeri - Utsjoen kunta

Haemma vapaa-.aikasihteerin viransijaista ajalle 1.8.2019 - 31.2.2020

Vapaa-aikasihteerin toimenkuvaan kuuluvat Utsjoen kunnan liikunta- ja nuorisotoimesta vastaaminen sekä hakijan kelpoisuuden mukaan mahdollisesti myös kulttuuritoimen tehtäviä.

Vapaa-aikasihteeri hallinnoi vapaa-aikatoimen käytössä olevia tiloja ja suunnittelee ja toteuttaa vapaa-aikatoimen toimintaa yhdessä ohjaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaa-aikasihteeri valmistelee toimialansa talousarviota, valmistelee esityksiä sivistyslautakuntaan, hallinnoi hankkeita ja toimii tarvittaessa toimialansa lähiesimiehenä.

Vapaa-aikasihteeriltä edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumista kaksikieliseen ja -kulttuuriseen toimintaympäristöön. Virassa tarvitaan omaa autoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Saamen kielen taito ja saamelaisen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Virassa on 2 kuukauden koeaika.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola, puh. +358 40 7447630

Utsjoen kunta
Osoite: Luossa 1a, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Tutustu työnantajaan