VÅRDBITRÄDE 80 % till Regnbågen/Korpo - Pargas stad

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:
VÅRDBITRÄDE 80 % till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo. Anställningen gäller tillsvidare och börjar 1.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbetet. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi uppskattar erfarenhet av äldreomsorg och intresse för att utveckla den egna yrkeskompetensen. Dessutom förutsätter vi god kommunikations- och samarbetsförmåga, respektfullt bemötande av klienter och anhöriga, en positiv attityd och informationstekniska färdigheter.

Utöver ett intressant arbete erbjuder vi dig en inspirerande arbetsgemenskap där vi satsar på gott ledarskap och personalens välmående. Möjlighet till lunch till personalpris, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt motionsförmåner.

Läs mer

https://www.pargas.fi/regnbagen

Mer om arbetsgivaren

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 337428. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 5.3.2021 kl. 12.00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Regnbågen
Adress: Tallbackavägen 26 D, 21710 Korppoo

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.