Vårdbiträde/Baderska - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som VÅRDBITRÄDE/BADERSKA på Hälsovårdscentralens Geriatriska avdelning, från och med 1.9.2021 eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet på avdelningen är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Till arbetsuppgiften hör bland annat att ansvara för patienternas personliga hygien, för hygienutrymmena och för klädvård i samarbete med vårdpersonalen.

Behörighetskrav: Förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Vi värdesätter erfarenhet av vårdarbete, flexibilitet, ett respektfullt patientbemötande och god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lön enligt tjänstekollektivavtal

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn. 040 4885843 eller tf vårdchef Janette Sundqvist 040 4885503.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 368712.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 30.7.2021 kl. 12.00.
Intervjuerna sker vecka 32.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Kommunalhemsvägen 12, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb