VÅRDBITRÄDESVIKARIAT till äldreomsorgen, hemvården - Pargas stad

VÅRDBITRÄDESVIKARIAT till äldreomsorgen, hemvården - Pargas stad

Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

VÅRDBITRÄDESVIKARIAT till äldreomsorgen, hemvården Pargas, med butiksärenden som huvudsakliga uppgift. Anställningen börjar 5.8.2019, eller enligt överenskommelse och pågår till 31.12.2019 med möjlighet till eventuell förlängning. Arbetstid kl. 8-16.

Behörighetsvillkor: 18 års ålder, körkort. Som merit räknas erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/aldreomsorg/hemvard/sv_SE/hemservice/

Närmare information ges av Monika Gestranius, tel. 044 358 5840.
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 243065. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 23.7.2019 kl. 12.00

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Hemvård - Kotihoito
Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren