Vårdchef - Pargas stad

Pargas stad förlänger ansökningstiden för tjänsten som vårdchef

Är du intresserad av att arbeta i den vackra skärgårdsstaden Pargas? Då tjänsten som VÅRDCHEF nu är vakant, söker vi till den välfungerande hälsovårdsenheten en ny chef. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, omväxlande och intressant arbete med möjligheter till aktivt utvecklingsarbete inom enheten och i samarbete med andra enheter inom social- och hälsovårdsavdelningen.

Vårdchefen leder, ansvarar och utvecklar vårdarbetet. Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig examen på magisternivå eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen samt god förmåga i tal och skrift använda de svenska och finska språken.

Vi förväntar oss god samarbets- och organisationsförmåga av vårdchefen. Som merit räknas erfarenhet och kännedom om branschen samt ledarskap. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Lönen fastställs enligt tjänstekollektivavtal. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Läs mer

https://www.pargas.fi/halsostationer

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström tfn. 040 688 5497 (miia.lindstrom@pargas.fi), eller tf överläkare Kenneth Wilson (kenneth.wilson@pargas.fi).
Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 352038. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 30.8.2021 kl. 12.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15 A, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb