Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajia - Hyvinkään kaupunki

Haemme Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualueelle varhaiskasvatuksen

APULAISJOHTAJIA
vakinaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.1.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

SIJOITUSPAIKKA, mihin apulaisjohtaja sijoittuu työsuhteen alussa, selviää joulukuun alussa.

Hyvinkäällä on 12 päivähoitoyksikköä ja 12 päiväkodinjohtajaa. 1.1.2024 alkaen otetaan käyttöön uusi ryhmävastuusta vapautettu apulaisjohtajamalli. Yksi apulaisjohtaja toimii kahden päivähoitoyksikön yhteisenä apulaisjohtajana.

Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja toimii sekä johtajuuden että henkilöstön tukena, työntekijöiden perehdyttäjänä ja mentorina. Tehtävänä on vahvistaa henkilöstön pedagogista toimintaa ja osaamista, vahvistaen henkilöstön työhyvinvointia ja sijaistaa päiväkodinjohtajaa. Tehtäväkuvaan kuuluu myös mm. koordinoida ja suunnitella henkilöstön työvuoroja ja loma-aikojen järjestelyjä, koordinoida ja toteuttaa hankintoja sekä avustaa henkilöstöä ja johtajia varhaiskasvatuksen digi-asioissa. Tarvittaessa hän toimii myös lapsiryhmässä suhdeluvun mukaisena kasvattajana, samalla ohjaten ryhmän pedagogista toimintaa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) § 31 mukainen kelpoisuus.

ARVOSTAMME johtamiseen, hallintoon ja esihenkilötyöhön liittyvää koulutusta, osaamista ja kokemusta sekä kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen EDELLYTTÄÄ hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tulevaisuusorientoituvuutta, organisointi- ja digi-taitoja, kehitysmyönteisyyttä sekä osaamista ja kokemusta mm. seuraavista osa-alueista.
- talous- ja tulososaaminen
- pedagogiikan, toimintakulttuurin ja inklusiivisuuden osaaminen
- toimintaprosessien, asiakas- ja sijoitusprosesseihin liittyvä osaaminen
- henkilöstöhallintaan liittyvä osaaminen
- hyvää tieto- ja viestintäteknistä osaamista

TARJOAMME hyvän työnantajan ja vuorovaikutusta arvostavan johtamis- ja toimintakulttuurin. Tehtävässä onnistumiseksi uudelle henkilölle järjestetään perehdytystä ja tukea. Perehdytyksellä varmistetaan, että apulaisjohtaja pääsee sujuvasti kiinnittymään uuteen työtehtävään ja työyhteisöön. Hyvinkäällä työolosuhteita on kehitetty mm. panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vertaistoimintaan, mentorointiin sekä varahenkilöjärjestelmään ja työergonomiaan.

PALKKAUS ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3219,98 €/kk. Jos apulaisjohtajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu päiväkotiryhmiä 18 tai enemmän, maksetaan tästä lisävastuusta 52,66 €/kk.

Halutessasi voit tehdä esittelyvideon. Kertoa itsestäsi lyhyesti ja miksi olet omasta mielestä sopiva tähän tehtävään.

Hakemukset pyydämme jättämään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 563596).
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alustavasti haastattelupäiväksi on sovittu 11.12.2023.

Tehtävät täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Ennen valintaa edellytämme hakijalta rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Tartuntatautilaki (§55) velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen ennen palvelussuhteen alkamista. Tuberkuloosikysely tehdään hakijalle jo hakuvaiheessa (esim. haastattelu/valinta). Tuberkuloosikyselynä käytetään Työterveyslaitoksen laatimaa kyselyä ja tulkintaohjetta https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/pandemiat-ja-epidemiat/tuberkuloosiin-liittyvat-terveystarkastukset

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut on tuoksuton ja savuton, tupakkatuotteista vapaa työpaikka.

Lisätietoja

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala
p. 040 542 3172, eila.rapala@hyvinkaa.fi
Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Riitta Peltonen-Hietamäki
p. 040 514 5831, riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi

Lisätietoja

Hyvinkään kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Tule mukaan rakentamaan palveluja yli 47000 hyvinkääläiselle. Uudenmaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa teemme yhdessä töitä 1700 ammattilaisen voimin asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia meillä vierailevia varten. Toimintakulttuuriimme kuuluu innostuneisuus, sitoutuneisuus ja tehokas työtyyli.


Osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Rekommenderade jobb