Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Kiinnostaako haasteellinen, itsenäinen ja monipuolinen tehtävä sekä lisäksi mahdollisuus olla mukana kehittämässä Iin kunnan lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja? Tämä saattaa olla sinun tilaisuutesi!
Iin kunnan varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen asiantuntijaa kehittämään iiläisten lasten- ja perheiden hyvinvointia. Tehtävässä olet osa moniammatillista tiimiä, joka kehittää, suunnittelee ja organisoi matalan kynnyksen tukea varhaiskasvatuksessa oleville lapsille ja perheille. Tehtävään kuuluu työskentelyä eri päiväkodeissa, tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa ja olet osa varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, kykyä työskennellä erilaisten ihmisten ja perheiden muuttuvien tilanteiden kanssa, tietoa lapsen kasvatusta ohjaavien palveluiden tuntemusta ja kykyä käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä. Arvostamme lisäksi paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tehtävän kelpoisuuden täyttävät varhaiskasvatuksen opettajan, kasvatustieteiden kandidaatin- ja maisterin tutkinto, sosionomin tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tutkinto, tai muu soveltuva tutkinto.
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen asiantuntija palkataan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi saadulla valtionavustuksella ja määräaikaisuuden perusteena on valtion antaman valtionavustuksen määräaikaisuus.
Olit sitten jo kokenut konkari tai vastavalmistunut, Iin kunnan varhaiskasvatuksessa toteutat ja kehität lapsilähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta osana kannustavaa työyhteisöä. Lapset ja perheet tarvitsevat tuekseen lämmintä sydäntä ja kuulevaa korvaa - tule mukaan tekemään vaikuttavaa työtä!

Tutustu työnantajaan

Tuen koordinaattori Pauliina Auranaho p. 040 623 3550 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ii.fi

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa!

Iin kunta on savuton kunta.