Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Mäntyharjun kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Mäntyharjun kunta

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Haemme Mäntyharjun kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa 1.10.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana, konsultoi ja ohjaa henkilöstöä lasten tuen tarpeiden varhaisessa havainnoinnissa sekä tuen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hän toimii jäsenenä monialaisessa tiimissä sekä yhteistyössä erityisopettajien kanssa. Tehtävässä arvostamme kehittävää ja ratkaisukeskeistä työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toivomme työkokemusta 0-7-vuotiaiden kanssa toimimisesta.

Työ tapahtuu päiväkoti Mustikkatassussa. Tehtävän hoitaminen edellyttää mahdollisuutta siirtyä tarpeen mukaan yksiköstä ja työpisteestä toiseen työpäivän aikana. Siirrot tapahtuvat tehtävän alkaessa kouluissa tapahtuviin esiopetusryhmiin. Pisin siirtyminen vaatii oman auton käyttöä.

Työaika on keskimäärin 38,75 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on 2753,53 euroa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 §:n mukainen kelpoisuus: varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake) sekä rikosrekisterilain 504/2002 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote nähtäväksi. Erityisopettajan toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä.

Hakemukset lähetetään Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi).
Hakemuksen voi tarvittaessa toimittaa myös paperisena osoitteeseen Mäntyharjun kunta, kirjaamo, PL 76, 52701 Mäntyharju. Kuoreen laitetaan merkintä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä. Hakemusten tulee olla perillä 29.5.2019 klo 14 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat
varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen p. 040 709 8570
vs.sivistysjohtaja Kati Hämäläinen p. 044 770 7237

varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen p. 040 709 8570
vs.sivistysjohtaja Kati Hämäläinen p. 044 770 7237

Mäntyharjun kunta, Sivistyspalvelut, varhaiskasvatus
Adress: Mäntyharju

www.mantyharju.fi

Mer om arbetsgivaren