Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Nousiaisten kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Nousiaisten kunta

Nousiaisten kunnan sivistysosastolla on haettavana toistaiseksi voimassa oleva

varhaiskasvatuksen erityisopettajan

vakituinen tehtävä 1.8.2019 alkaen, integroidussa erityisryhmässä.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 § mukainen kelpoisuus. Palkkaus KVTES:n mukainen, työaika 38,75 h/viikko.

Hakijalta edellytetään kykyä ja innostusta toimia varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Tehtävä vaatii hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme joustavuutta ja positiivista asennetta sekä halua kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa.

Tehtävään valittavan henkilön on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Valinnassa noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.

Toivomme sähköisiä hakemuksia osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 234665). Sähköiseen hakemukseen voi liittää erikseen ansioluettelon, mutta hakijoiden vertailu perustuu ensisijaisesti sähköisessä rekrytointijärjestelmässä annettuihin tietoihin.

Kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevaan hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista opintotodistuksista (ei muita jäljennöksiä).
Mikäli hakemusta ei tehdä sähköisenä tulee sekä hakemukseen että kuoreen merkintä Hakemus/Varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Hakuaika päättyy maanantaina 3.6.2019 klo 12:00.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoa tehtävästä antaa varhaiskasvatusjohtaja Minna Halonen, puh. 044 435 5201

Nousiaisissa 17.5.2019

Varhaiskasvatusjohtaja

Läs mer

http://www.nousiainen.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Minna Halonen
Puh. 044 435 5201
Sähköposti: minna.halonen@nousiainen.fi

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuksen tehtäväalue
Adress: Nousiainen

Nousiainen on lähes 5 000 asukkaan kunta Turun seudulla. Nousiainen sijaitsee valtatien 8 varrella vain 15 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Keskeisen sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien lisäksi kuntalaiset arvostavat luonnonläheistä ja väljää asumista. Nousiainen on vanhaa asutusaluetta ja alueella on pitkä historia. Tänä päivänä Nousiainen tarjoaa laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikenikäisille asukkaille. Arjen sujuvuutta arvostavat erityisesti lapsiperheet: joustava päivähoito, hyvä perusopetus ja laadukas lukio sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet houkuttelevat tänne uusia asukkaita. Kunnan asukkaista selvästi keskimääräistä suurempi osa onkin lapsia ja nuoria. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren