Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Liedon kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Liedon kunta

Liedon varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan
vakinainen työsuhde. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Lintukodon päiväkoti.

Lintukodon päiväkodissa toimii 7 ryhmää, joissa on noin 120 lasta. Tavoitteena on kokeilla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä uudenlaista työnkuvaa, jossa varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii päiväkodin ryhmien apuna lasten tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kiertää päiväkodin lapsiryhmissä lasten tarpeiden mukaisesti, konsultoi päiväkodin henkilöstöä sekä osallistuu päiväkodin johtoryhmän toimintaa.

Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa).

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja varhaiskasvatusyksikön johtajan tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Tehtävä edellyttää aktiivista työn kehittämishalukkuutta ja yhteistyötaitoja lasten, vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa sekä kykyä toimia rakentavasti ja yhteisöllisesti. Lisäksi vaaditaan aktiivista työotetta sekä joustavuutta toimia jatkuvassa muutoksessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 30 §:n mukainen tutkinto. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Noudatamme valinnassa kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtäväkohtainen palkka 2678,08 €/kk.

Tehtävät on haettavana sähköisesti osoitteissa www.kuntarekry.fi, www.lieto.fi ja
www.mol.fi.

Liedon kunta on savuton työpaikka.

Läs mer

http://www.lieto.fi

Lintukodon päiväkodin johtaja Johanna Koivunen, puh. 050 5714 142

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Adress: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 19 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.

Mer om arbetsgivaren