Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Orimattilan kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Orimattilan kaupungissa on haettavana uuteen tulevaan hankkeeseen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikainen toimi 1.8.2019 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Orimattilan varhaiskasvatuspalveluissa on vakituisesti kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Orimattila on saanut Opetushallitukselta valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020. Hankkeella tavoitellaan 0-5- vuotiaiden varhaisen tuen palveluiden laadun parantamista monialaisesti eri toimijoiden kanssa, huomioiden yksityinen varhaiskasvatus. Tavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen vanhemmuuden tukemiseen ja varhaisten oppimisen esteiden havaitsemiseen sekä poistamiseen päiväkotien, perhepäivähoidon sekä avoimen toiminnan ympäristöissä. Tavoitteena on lisätä osaamista ja resursseja varhaiseen puuttumiseen ja tukeen, vanhempien kanssa tehtävään työhön sekä luoda uusia toimintamalleja ja tavoitettavuutta etenkin perheille, joissa on riski syrjäytymiselle. Tarkoituksena on liittää perhekeskusmallin mukaisesti mukaan prosesseihin perheohjaajan ja monikulttuurisuusopettajan osaamista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi, suunnittelee ja kehittää pedagogisia toimintatapoja lasten yksilöllisten kehitystarpeiden ja ajantasaisen pedagogisen tiedon mukaisesti. Hän työskentelee yhdessä alueiden työtiimien ja vanhempien kanssa. Tehtävänä on myös konsultoida toimintayksiköiden työntekijöitä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen vahvistumiseksi. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi monialaista yhteistyötä esimiesalueella ja työskentelee alueen monialaisen tiimin sekä nivelvaiheen toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu koko työyhteisön ammattitaidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja työssä painottuu yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa.

Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain 540/2018 30 §:n mukaisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään sekä lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka on sisältänyt 60 op varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opintoja ja 60 op erityisopetuksen tehtäviin valmiuksia antavia opintoja) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on ollut erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Lisäksi hakijalta odotetaan kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä sekä kehittävää ja joustavaa työotetta.

Hanketyö alkaa 1.8 .2019 tai sopimuksen mukaan. Haastattelu pidetään viikolla 25.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Sijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.

Hakemukset Kuntarekryn kautta 24.6.2019 klo 14:00 mennessä.

Kelpoisuuden osoittavat tutkintatodistukset on liitettävä mukaan.

Lisätietoja

http://www.peda.net/orimattila/v
http://www.orimattila.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi 040 540 1351

Orimattilan kaupunki, Sivistyspalvelukeskus
Osoite: Pappilantie 2, 16300 Orimattila

Orimattila on noin 16 300 asukkaan vireä maaseutukaupunki Lahden naapurissa. Orimattila kasvaa ja kehittyy 200 000 asukkaan Päijät-Hämeessä lähellä pääkaupunkiseutua. Asukkailleen Orimattila tarjoaa toimivat ja hyvät peruspalvelut. Vapaa-ajan iloksi kaupungissa on aktiivinen kulttuuri- ja urheiluelämä sekä useita luontokohteita.

Tutustu työnantajaan