Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Paltamon kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Paltamon kunnan varhaiskasvatus ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen 1.8.2019 alkaen
Tehtävänä on Paltamon kunnan varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityispedagogiikan toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen koko varhaiskasvatuksen alueella. Työtehtäviin kuuluu erityisopettajana toimiminen perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esiopetuksessa sekä yhteistyö huoltajien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen
erityisopettaja toimii oman alueensa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain 540/2018 30 §:n mukaisesti kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään sekä lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka on sisältänyt 60 op varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opintoja ja 60 op erityisopetuksen tehtäviin valmiuksia antavia opintoja) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on ollut erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Lisäksi hakijalta odotetaan kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä sekä kehittävää ja joustavaa työotetta.

Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika on 38,75 h/viikko.

Hakuaika päättyy 19.6.2019 klo 12.00

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta.

Haastattelut ovat vkolla 26

Haastattelussa esitettävä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Tehtäviin valittujen on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja todistus huumausainetestistä.

Lisätietoja

http://www.paltamonkunta.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Härkönen, sirpa.harkonen@paltamo.fi, p. 044 2885 307

Paltamon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo

Paltamon kunta on 3 400 asukkaan pitäjä Oulujärven koillisrannalla. Kainuun emäpitäjässä poltettiin tervaa ja käytiin tervakauppaa jo 1600-luvulla. Jättiläisten Paltamo kasvaa ja menestyy metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä. Meillä on tapana etsiä ratkaisuja ja keskittyä mahdollisuuksiin, olla yritteliäitä ja rohkeita. Tarjoamme nelivuodenaikaisen maiseman niin pienille kuin suurille elää ja yrittää. Jättiläisten Paltamossa tehdään tekoja suurella sydämellä. Paltamon kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan