Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaisuus Tiilikankaan päiväkodin integroidussa esiopetuksen pienryhmässä ajalle 1.8.2019-31.5 .2020.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
- Vastaa lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistamisesta, jatkotoimenpiteiden suunnittelusta ja niiden ohjaamisesta
- Vastaa tukitoimien järjestämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista yhteistyössä huoltajien, päiväkodin henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa
- Vastaa erityisopetuksen toteuttamisesta tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa oleville esioppilaille
- Vastaa päiväkotihenkilöstön konsultoinnista, tukemisesta ja ohjauksesta lasten tuen tarpeen näkökulmasta
- Vastaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä VEO-tiimin ja päiväkodin henkilöstön kanssa
- Kehittää omaa ammattitaitoaan

Integroidun pienryhmän tiimiin kuuluu erityisopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuunottoa, taitoa jakaa tehtäviä tiimin jäsenten kesken, sekä kykyä kohdata lapsi sensitiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Innostuneesti työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimi, pedatiimi, esiopettajien tapaamiset ja Sotkamon varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiset vakaillat rikastuttavat osaamisesi kehittymistä.

Arvostamme pitkäjänteisyyttäsi, taitoasi toteuttaa esiopetussuunnitelmaa oman ryhmän tarpeisiin vastaten, idearikkauttasi ja toisaalta kykyäsi nähdä arjen oppimistilanteita kaikkialla. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi hakemuksessasi.

Sotkamon kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat vs. päiväkodinjohtaja Minna Piirainen, minna.h.piirainen@sotkamo.fi p. 044 7502729 sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Juulia Kuvaja, juulia.kuvaja@sotkamo.fi p. 044 7502961

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Pekankuja 2, 88600 Sotkamo

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen.

Tutustu työnantajaan