Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nöykkiön päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nöykkiön päiväkoti

Tehtävän kuvaus: Haetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) Nöykkiön päiväkotiin 3-5 -vuotiaiden lasten erityisryhmään. Päiväkoti sijaitsee Espoonlahden palvelualueella, pientalovaltaisella alueella lähellä luontoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa ryhmän lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Tiimiin kuuluu lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tällä hetkellä koko päiväkoti on mukana pedagogisen dokumentoinnin hankkeessa, jonka myötä on kiinnitetty erityistä huomiota lasten kaverisuhteisiin. Työn aloitus 1.8 tai sopimuksen mukaan jo aikaisemmin.Tervetuloa mukaan joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusVarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.taiKasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää ja sensitiivistä työotetta. Kyky organisoida omaa työtään on tärkeää.
Arvostamme joustavuutta ja positiivista asennetta.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Nanna Karkkunen 046 8771549 etunimi.sukunimi@espoo.fi Varajohtaja Taina Kiiskilä 046 8771550

Nöykkiön päiväkoti
Osoite: Oxfotintie 6, 02330 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan