Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Yhdessä HOP! - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN määräaikainen tehtävä. Työ alkaa 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka.

Tehtävä kohdentuu Yhdessä HOP! -hankkeeseen, jossa palkataan varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä varhaiskasvatuksen opettajia päiväkoteihin alueille, joissa on tunnistettu syrjäytymisriskejä indikaattoreihin perustuen. Lisähenkilöstön avulla mahdollistetaan pienryhmien muodostaminen lasten tuen tarpeiden ja pedagogisen toiminnan mukaisesti sekä vahvistetaan alueiden erityispedagogista toimintaa ja moniammatillista työtä. Hankkeessa kehitetään varhaisen tuen menetelmiä ja luodaan pysyviä käytänteitä sekä rakenteita, jotka vahvistavat ennaltaehkäisevää työotetta.

Hankkeessa toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu lasten tarvitseman tuen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin lisäksi erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien välisen yhteisopettajuuden kehittäminen.
Tehtävä sijoittuu 1-5 -vuotiaiden lasten ryhmiin. Tehtävänä on vahvistaa erityispedagogista tukea kokopäiväpedagogiikan periaatteiden mukaisesti kaikissa lapsen oppimisympäristöissä sekä kehittää monialaista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
Erityisopettajan työskentely-yksikkö tarkentuu myöhemmin.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 30§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Lisäksi vaaditaan asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen soveltuva erikoistumiskoulutus ja jatkotutkinto tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa erityispedagogista työotetta sekä myönteistä ja aktiivista asennetta. Lapsiystävällisessä Oulussa arvostamme osallisuuden pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja positiivista asennetta. Katsomme eduksi työkokemuksen varhaiskasvatuksesta, varhaiserityiskasvatuksesta, kehittämistyöstä ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Palkkaus on KVTES:n hinnoittelukohdan 05VKA042 mukainen 2728,86 € kuukaudessa.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6273/2021. Hakemus on toimitettava 18.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat sähköpostitse alueellisen tuen palveluvastaava Marjut Kokko ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, projektikoordinaattori Minna Rossi-Salow. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Oulu, 90100 Oulu

Rekommenderade jobb