Skip to main content
test

Hei varhaiskasvatuksen opettaja, kiinnostaako sinua Kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan toteuttaminen ja kehittäminen Haluatko työskennellä kokeilevassa ilmapiirissä, jossa kehittymistäsi tuetaan laajoilla koulutusmahdollisuuksilla?

Haemme kieli- ja kulttuuriopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 30.6.2024 asti (Hanke Vaka-tasa-arvo 4). Toimi sijoittuu Mikkelän päiväkotiin, mutta työskentelisit myös Muurala-Nupurin alueen muissa yksiköissä. Työyhteisöissämme vallitsee innostunut ja kehittämismyönteinen ilmapiiri.

Työtehtäväsi:
Kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku) toimii kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen opettajana ja asiantuntijana. Tehtävässä painottuvat kielen oppimisen tukeminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus (mallittaminen, samanaikaisopetus ja pienryhmätyöskentely). Toimit yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajien, laaja-alaisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä esihenkilöiden kanssa. Olet mukana laatimassa lasten varhaiskasvatussuunnitelmia ja esiopetussuunnitelmia. Kiekun tehtävänä on myös vahvistaa lapsen kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä henkilöstön osaamista monikulttuurisuuden huomioimisessa. Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajana toimit asiantuntijana kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, dokumentoinnin, arvioinnin ja kehittämisen osalta varhaiskasvatusyksiköissämme.

Työpaikan nimi ja osoite: Mikkelän päiväkoti, Lanttikatu 7, 02770 Espoo.
Työaika: 38 h 15 min/viikko.
Tehtävä on määräaikainen 20.11.2023/sopimuksen mukaan - 30.6.2024.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme kykyä kohdata lapset ja heidän vanhempansa yksilöllisesti, arvostavasti ja sensitiivisesti. Arvostamme myös hyviä tiimityötaitoja, intoa kehittää päiväkotimme toimintaa jatkuvasti sekä huumoria, sinnikkyyttä ja kekseliäisyyttä arjen vaihtuvissa tilanteissa.

Tervetuloa joukkoomme kasvattamaan vastuullista ja välittävää uutta sukupolvea!

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Arvostamme henkilöstön ammattitaitoa ja tarjoamme ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta.

Espoon kaupunki arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/mikkelan-paivakoti

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon keskuksen palvelualue/Pohjoinen, Espoon keskus/Pohjoinen kunnalliset päiväkodit, Mikkelän päiväkoti
  • KokoaikatyöTyöpaikkaMääräaikainenTyösuhde
  • ESPOO-03-2929-23
  • 20.11.2023 - 30.6.2024
  • Tehtäväkohtainen palkka: 2900 €/kk
  • Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 15.11.2023 - 1.12.2023 15:45
  • Opetus- ja kulttuurialaUusimaaEspooVarhaiskasvatuksen opettajatKunta

Yhteystietomme

Lisätietoa antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Katri Martiskainen, katri.martiskainen@espoo.fi.
Voit kysyä työpaikan olosuhteista (esim.erityistarpeista) myös anonyymisti. Lähetä kysymyksesi keha.rekrytointi@espoo.fi. Selvitämme asian sinulle paljastamatta henkilöllisyyttäsi esihenkilölle.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon keskuksen palvelualue/Pohjoinen, Espoon keskus/Pohjoinen kunnalliset päiväkodit, Mikkelän päiväkoti

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta. Päivittäin varhaiskasvatukseen osallistuu noin 17 000 lasta. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Kannustava ilmapiiri, oppivat työyhteisöt ja asiantuntijoidemme tarjoama tuki tekevät työstä meillä mielekästä ja innostavaa. Kehitämme aktiivisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja toimintatapoja, joten meillä pääset hyödyntämään esimerkiksi uusia digipedagogisia menetelmiä. Tarjoamme laajat koulutusmahdollisuudet ja vaihtoehtoja oman osaamisen kehittämiseen.

Tule meille työkaveriksi Espoon varhaiskasvatukseen!

Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/


Osoite: Lanttikatu 7, 02770 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb