Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen kiertävä lastenhoitaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana määräaikainen kiertävän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi 1.8.2022-11.04.2023.

Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Savenvalajan vuoropäiväkoti. Päiväkoti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Keravan keskustan tuntumassa.

Savenvalajan päiväkoti tarjoaa keravalaisille lapsiperheille ympärivuorokautista opetusta, kasvatusta ja hoitoa lämminhenkisessä hoitopaikassa huomioiden perheiden erilaiset hoidon tarpeet. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Keravalla tarjoamme sinulle varhaiskasvatuksen toimintaympäristön, jossa kaikki on lähellä: luonto, päivittäisenä oppimisympäristönä sekä kaupungin monipuoliset mahdollisuudet liikunta- ja kulttuurikasvatukseen. Tarjoamme myös kasvatuksen ja opetuksen yhteisön, joka toimii pedagogiikan edelläkävijänä. Kaikki keravalaiset päiväkodit ovat muuttaneet pedagogista toimintakulttuuria syväoppimisen menetelmillä.

Tätä tulet meille tekemään:
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on tukea lasta arjessa ja mahdollistaa lapsen tasavertainen osallistuminen ryhmän toimintaan sekä tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä hyvinvointia varhaiskasvatuslain mukaisesti. Työn tavoitteena on tukea varhaiskasvatusta lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Näin onnistut tehtävässä
Tehtävässä vaaditaan sensitiivisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, sopeutumiskykyä ja valmiuksia tukea lapselle suunniteltua kasvatustyötä. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työssä edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä. Etsimämme henkilö tekee työtä innokkaalla ja positiivisella asenteella ja hänellä on työelämän perussäännöt hallussa. Eduksi katsotaan kokemus vuorohoidossa työskentelystä.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

21.6.22 saakka päiväkodinjohtaja Salla Kuisma p. 040 318 3593
21.6.22 alkaen Marika Murtomäki p. 040 318 3592
(etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Lisätietoja

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1900 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni- ja Vastuullinen työnantaja -kampanjoissa ja sitoudumme niiden periaatteisiin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 850 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.


Osoite: Savenvalajankatu 1, 04200 Kerava
Keravan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Keravan kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb