Skip to main content
test

Haemme Liedon kunnan varhaiskasvatuspalveluihin määräaikaista varhaiskasvatuksen laaja-alaista erityisopettajaa 29.8.2022 - 31.5.2023 väliseksi ajaksi Melukylän päiväkotiin.

Melukylän päiväkoti sijaitsee Liedon keskustan alueella. Päiväkodissa toimii 4 ryhmää ja kaksi esiopetusryhmää toimii Jokilaakson koulun tiloissa. Henkilöstöömme kuuluu varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja ja ryhmäavustaja. Kunnan varhaiskasvatushenkilöstön tukena työskentelee myös varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti.


Melukylän päiväkodissa varhaiskasvatuksen laaja-lainen erityisopettaja toimii lapsiryhmien apuna lasten tarpeiden mukaisesti, konsultoi päiväkodin henkilöstöä sekä osallistuu päiväkodin johtoryhmän toimintaan. Tehtävänä on toteuttaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista tavallisissa lapsiryhmissä. Tehtävässä painottuu mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä ryhmän henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja (veo) vastaa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana päiväkodin ryhmien ja päiväkodin johtajan tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Arvostamme kokemusta tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimisesta sekä vuorovaikutustaitoja henkilöstön ohjaamisessa. Tehtävä edellyttää aktiivista työn kehittämishalukkuutta ja kykyä toimia rakentavasti ja yhteisöllisesti. Lisäksi vaaditaan positiivista työotetta sekä joustavuutta toimia jatkuvassa muutoksessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/ 2018) 30§:n mukainen kelpoisuus. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Tehtävään valittavan tulee esittää nähtäväksi lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote. Noudatamme valinnassa 4 kuukauden koeaikaa.

Tehtävät on haettavana sähköisesti osoitteissa www.kuntarekry.fi, www.lieto.fi ja www.mol.fi.

Liedossa 5.8.2022

Varhaiskasvatusjohtaja

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Melukylän vt. päiväkodinjohtaja Satu Jokiniemi , puh. 050 5406 008

Lisätietoja

Liedon kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kaupunki Varsinais-Suomessa. Lieto on työnantaja, joka tuottaa asukkailleen ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Rekommenderade jobb